การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

  บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ จัดสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช โดยมี นาย ปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ นิคมอุตสหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ  นิคมอุตสหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ นิคมอุตสหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ นิคมอุตสหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาเพชรบุรี ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด  (มหาชน) สาขาเพชรบุรี โดยมี คุณปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาศรีนครินทร์ ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด  (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ โดยมี คุณประยุทธ ทองนิมิตร (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ซีกส์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ซีกส์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ