การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (ระยอง)

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (ระยอง) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560