การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด (สาขาท่าเรือ) ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด (สาขาท่าเรือ) โดยมี นายนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ