ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 50001

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และทีมงานของ บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011