ISO 50001 Road Map @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการจัดการพลังงานของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ (ต.3) จ.ยะลา เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา