การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2567 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2567 ให้กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 @ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 โดยมี นายสุเรียน นามลี (สามัญวิศวกรรมเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 @ อาคารธาราพัฒนาการ

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 ณ อาคารธาราพัฒนาการ โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 @ บริษัท มิตซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 ณ บริษัท มิตซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี นายสุเรียน นามลี (สามัญวิศวกรรมเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 ณ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดยมี นายปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกรรมเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 @ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 @ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยมี นายนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกรรมเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 @ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 @ บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 ณ บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด  โดยมี นายสุเรียน นามลี (สามัญวิศวกรรมเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ