การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแหลมฉบัง ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแหลมฉบัง โดยมี นายวีระ ศรีอริยะกุล (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ