การสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของทีมงาน EQS

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของทีมงาน EQS ขึ้น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561